Před dvěma lety získala obec Horní Meziříčko právo používat svou vlajku a  znak.

Dekrety o udělení obecního symbolu – znaku nebo vlajky – předal v pondělí 25. listopadu 2019 starostkám a starostům čtyřiceti obcí, městysů a měst České republiky ve Sněmovně její předseda Radek Vondráček. Starosta obce Lipnice nad Sázavou Zdeněk Rafaj zároveň převzal dekret o povýšení této obce na město.

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.