Nacházíte se v: Obecní úřad / Povinné informace

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.

1. NázevHorní Meziříčko
2. Důvod a způsob založeníObec Horní Meziříčko vznikla dne 1. ledna 1990 rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, dle ustanoveni §11 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 410/1992 Sb.), má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.
Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty a účetní obce na adrese:
Obec Horní Meziříčko
Horní Meziříčko č. 41
378 53 Strmilov
3. Organizační strukturaObec Horní Meziříčko
Horní Meziříčko č. 41
378 53 Strmilov
4. Kontaktní spojeníStarosta: Lehejček Karel +420 776 117 735
Místostarosta: Vácha Jiří +420 606 617 827
email: obecniurad.h.meziricko@seznam.cz
4.1 Kontaktní poštovní adresaObec Horní Meziříčko
Horní Meziříčko č. 41
378 53 Strmilov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuObec Horní Meziříčko
Horní Meziříčko č. 41
378 53 Strmilov
4.3 Úřední hodinyČtvrtek 19:00 – 20:00
4.4 Telefonní čísla+420 776 117 735
+420 606 617 827
4.5 Číslo faxu
4.6 Adresa internetové stránkyhttp://hornimeziricko.cz/
4.7 Adresa e-podatelny
5. Bankovní spojeníČeská spořitelna a.s., pobočka Studená
číslo účtu: 0600404359/08000 (pokud není ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu)
6. IČ00666408
7. DČCZ00666408 nejsme plátci DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situacíInformace pro řešení životních situací můžete požádat na OÚ Jilem nebopověřený MěÚ Jindřichův Hradec.
Veškeré návody lze najít na portálu veřejné zprávy
zde.
14. Předpisy
14.1 nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy Obec Horní Meziříčko vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíŽadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licenceV současné době nejsou obcí Horní Meziříčko poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odstavec 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.