OBEC HORNÍ MEZIŘÍČKO

Oficiální stránky obce


Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.
1. Název Horní Meziříčko
2. Důvod a způsob založení Obec Horní Meziříčko vznikla dne 1. ledna 1990 rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, dle ustanovení §11 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 410/1992 Sb.), má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.
Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty a účetní obce na adrese:
Obec Horní Meziříčko
Horní Meziříčko č. 41
378 53 Strmilov
3. Organizační struktura Obec Horní Meziříčko
Horní Meziříčko
378 53 Strmilov
4. Kontaktní spojení Havel Zdeněk - starosta: +420 721 183 659
Vácha Jiří - místostarosta: +420 606 617 827

e-mail: obecniurad.h.meziricko@seznam.cz
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Horní Meziříčko
Horní Meziříčko č. 41
378 53 Strmilov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obec Horní Meziříčko
Horní Meziříčko
378 53 Strmilov
4.3 Úřední hodiny Čtvrtek 19.00 - 20.00 hod.
4.4 Telefonní čísla +420 721 183 659, +420 606 617 827
4.5 Číslo faxu
4.6 Adresa internetové stránky http://www.hornimeziricko.cz
4.7 Adresa e-podatelny
5 Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Studená
číslo účtu: 0600404359/08000 (pokud není ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu)
6. IČ 00666408
7. DČ CZ00666408 nejsme plátci DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet Rozpočet za rok 2010
Rozpočet za rok 2011
9. Žádosti o informace Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky Opravné prostředky
12. Formuláře Formuláře, které nejsou k dispozici na obecním úřadě Jilem:
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Informace pro řešení životních situací můžete požádat na OÚ Jilem nebo pověřený MěÚ Jindřichův Hradec.
Veškeré návody lze najít na portálu veřejné zprávy zde. Dle našeho názoru nejlépe zpracovaná řešení najdete na adrese http://www.naseeva.cz
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější použivané předpisy Nejdůležitější použivané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy Obec Horní Meziříčko vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle §14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou obcí Jílem poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odstavec 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

OBECNÍ ÚŘAD

Obecní úřad
Horní Meziříčko 41
378 53 Strmilov
IČO: 00666408

Tel. starosta - 776 117 735
Tel. místostarosta - 606 617 827 Mail: obecniurad.h.meziricko@seznam.cz

Starosta: Lehejček Karel
Místostarosta: Vácha Jiří

Čtvrtek: 19:00h - 20:00h

OBECNÍ ROZHLAS